GRUP FINCAS MIQUEL 1949

Grup Fincas Miquel és una empresa del sector immobiliari fundada el 1949. El 1977 l'empresa va iniciar un canvi de rumb, especialitzant-se en la comercialització d'habitatges a Barcelona. A partir del 2002 i aprofitant l'inici de la comercialització de productes immobiliaris a internet, es va crear el nom comercial APARTRENTBCN i la web corporativa, tenint en l'actualitat més de 4.000 visites mensuals.

Entrevista a Jaume Comerma, director general d'Apart Rent Bcn a La Vanguardia.

Els nostres serveis inclouen:

APARTRENTBCN Comercialització de patrimonis immobiliaris en arrendament.
Assessorament producte en oferta / Publicitat / Màrqueting
Assessorament legal Contracte d'Arrendament

APARTGESTBCN Gestió de patrimonis immobiliaris en arrendament.
Gestió de la vida de l'arrendament / Resolució d'incidències / Solució impagaments
Revisió de rendes / Pròrrogues contractuals / Actualitzacions renda / Control entrada / sortida arrendataris
Gestió serveis propis Manteniment / Avaries

APARTSALEBCN Comercialització de patrimonis immobiliaris en compravenda
Assessorament producte en oferta / Publicitat / Màrqueting
Assessorament legal documents compravenda / Notaria

APARTINVESTMENTBCN Assessorament d'inversió en patrimonis immobiliaris
Assessorament / recerca producte
Assessorament legal documents compravenda / Fiscalitat / Notaria